• SLIDE-1-MMFL.jpg
  • SLIDE-2-MMFL.jpg
  • SLIDE-3-MMFL.jpg

Za učesnike Mini Maksi lige: 

PRIJAVI EKIPE ZA SEZONU 2017-2018

Nakon što prijavite ekipu (ili više ekipa) potrebno je odštampati spisak igrača (Grupna prijava) i na tom spisku prikupiti saglasnost roditelja/startatelja (potpise).Potpisanu Grupnu prijavu predati direktoru gradske lige.

Pobednik i osvajač "ZLATNE KOPAČKE MINI-MAXI LIGE" po mišljenju publike se bira u okviru svake gradske Mini-Maxi fudbalske lige i to u svakoj starosnoj kategoriji. Glasanje se obavlja slanjem textualne SMS poruke sa sadržajem koji piše ispod slike svakog kandidata. SMS poruke se šalju na kratki broj 6624 i cena SMS poruke je 30,00 RSD (trideset dinara) sa uračunatim PDV-om za Mt:s, Telenor i Vip. Pobednik je jedan od 5 (pet) predloženih kandidata koji dobije najviše SMS glasova u okviru svoje gradske Mini-Maxi fudbalske lige i svoje starosne kategorije. Glasanje traje sve vreme tokom perioda definisanog Pravilnikom.

Nagradna akcija "ZLATNA KOPAČKA MINI-MAXI LIGE" po mišljenju publike je pokrenuta radi afirmacije fudbala i fer-pleja kod dece, promocije fudbalskih aktivnosti Organizatora i promocije zvanične Internet prezentacije DFA/MMFL.
Sve aktivnosti Organizatora su definisane Pravilnikom nagradne akcije "ZLATNA KOPAČKA MINI-MAXI LIGE" koji je javno dostupan na ovoj web stranici i to na sledećem linku.
Preuzmi Pravila.

Svaki direktor gradske Mini-Maxi fudbalske lige dužan je da dostavi spisak kandidata iz gradske lige kojom rukovodi i to:

- 5 (pet) kandidata iz MEGA,
- 5 (pet) kandidata iz MAXI,
- 5 (pet) kandidata iz MIDI,
- 5 (pet) kandidata iz MINI i
- 5 (pet) kandidata iz MIKRO lige,

za učešće u nagradnoj akciji "ZLATNA KOPAČKA MINI-MAXI LIGE" po mišljenju publike. Za svakog kandidata potrebno je da preuzme Prijavu - Saglasnost koju će popuniti i overiti roditelj-staratelj kandidata.

Predlog kandidata za izbor “ZLATNE KOPAČKE MINI-MAXI LIGE” po mišljenju publike, vrši se na osnovu opšteg utiska o kandidatu iz prethodnih sezona Mini-Maxi fudbalske lige (osim za igrače koji prvi put igraju u MMFL) i usaglašenog predloga trenera, delegata, sudija i predstavnika organizatora fudbalskog takmičenja na nivou grada. Kvalitet igre kandidata nije presudan jer se uzima u obzir odnos kandidata prema klubu, treneru, saigračima i publici, opšta kultura i poštovanje fer-play kodeksa.

Orgаnizаtor nаgrаdne аkcije „ZLATNA KOPAČKA MINI-MAXI LIGE“ po mišljenju publike je Sportsko udruženje „Dečijа fudbаlskа аsocijаcijа“ (DFA) iz Beogrаdа. Nаgrаdnа аkcijа se orgаnizuje u sklаdu sа odredbаmа Zаkonа o obligаcionim odnosimа. Nаziv nagradne akcije je „ZLATNA KOPAČKA MINI-MAXI LIGE“ i pokrenuta je rаdi аfirmаcije fudbala i fer-pleja kod dece, promocije fudbаlskih аktivnosti Orgаnizаtorа i promocije zvanične Internet prezentacije DFA/MMFL. Nаgrаdnа аkcijа se orgаnizuje zа područje Republike Srbije i traje u periodu od 01. novembra 2013. godine do 30. maja 2014. godine. U ovoj nagradnoj akciji mogu učestvovаti isključivo fizičkа licа, držаvljаni Republike Srbije, decа do 12 (dvаnаest) godinа koja učestvuju kаo igrаči u tekućoj sezoni tаkmičenja pod nаzivom „Mini-Mаxi fudbаlskа ligа“ (MMFL).

Strana 2 od 2